Geçmişden Günümüze Gelen Efsaneler, Destanlar, Söylenceler, Mitoloji, Hikayeler, Masallar , Türk folklorik motifler, şehirlerin efsaneleri,öyküleri

Kütüklü Tekke Efsanesi - Batı Trakya efsanesi

| Perşembe, Ekim 23
batı trakya tarihi yapıları

Bizim köyde Boru gölünün batısında, yani Sünneçi köyün 5-6 km. doğusunda Kütüklü Tekke diye anılık bir tekke vardır. Bu tekke bir zaman çok zenginmiş. Herkes oraya gider kurbanlar keser, hatta biz bile gittik oraya, çocukluğumuzda kurban kesmiye.

Bu tekkenin eskilerden üçyüz dönüm kadar ormanı varmış. Bu ormandan kimse hiç bir dal, bir çrpı bir yaprak dahi koparmazmış. Çok ta arıları varmış. Beşyüz, bin kovan kadar arılan varmış. Hırsızlar bir gice demişler: Gidelim, şurada çok bal vardır, çalalım. Birkaç kovan arıdan ballarını çıkaralım. İki arkdaş gitmişler, iki hırsız, almışlar iki tane arı, götürmüşler, yörümüşler... yörümüşler... yörümüşler.


Bakmışlar Tekke yanlarında. Ha biraz ta yörüyelim. Yörümüşler, yörümüşler, saatlarlan yörümüşler adamlar, dönmüşler, bir de baksınlar gene tekke yanlarında?., yörümüşler, yörümüşler üçüncü defa, sabah yakınmış nerdeyse, bakmışlar gene tekkenin yamayacak. Biz arılan bırakmadan gidemeyiz. Bırakalım Bakalım da o zaman ne yapacak?" Arılan dönmüşler, yerlerine koymuşlar, onda sonra yavaş yavaş çıkmış gitmişler. Sabah olmuş.


Kütüklü Tekke ile ilgili bir başka efsane de şu:


"Gereviz'den yani tekkenin en yakın köylerinde bir Rumun biri, gitmiş, Tekkenin içinde bir mezar var tabi, Demiş: "Şu mezarı ben kazayım da bunun içinde para vardır. Kazmışlar, kazmışlar, bir iki boy kazmışlar, para çıkmamış. Fakat tekkenin eşik taşı varmış, mermerden yapılmış, dörtköşe, gayet güzel bir taş. Taş hoşuna gitmiş Rumun birisinin. "Alayım bunu bari" demiş "Gideyim hayvan damına, hayvan alnına koyayım bunu eşik taşı yapayım" almış götürmüş evine adam, koymuş dama, eşik taşı yapmış. Fakat o akşam yatmış. Rüyasında onun bütün gece durmadan "Taşı yerine götür, ölecen" diye dermiş. Tekke Baba velhasıl

Rum bütün gece sıkıntıdan uyuyamamış. Ertesi günü işine gitmiş. Ama o gördüğü rüya aklından hiç çıkmamış. Akşam gene olmuş, yatmış yataa, gene sıkıntı almış, bir türlü uyuyamazmış. İlle "Taşı yerine götür" diye Kütüklü Tekke Baba söylermiş rüyasında. Sabah olmuş ikinci geceyi de hiç uyumadan geçirmiş. Bütün gece onu düşünmüş. Demiş: "Bu akşam da onu görürsem bakalım ne yapçam." Üçüncü akşam da yatmış, gene bütün gece "Taşı yerine götür.i.. Taşı yerine götür". Bütün gece gene söylenmiş sıkıntıdan.

Rum bütün gece hiç uyuyamamış. Ertesi günü kalkmış İskeçe'ye doktora gitmiş, doktor bakmış, demiş: "Sen bi kötülük mü yaptın ne varsa aklında karik o vaadini yerine getir." O da doktora anlatmış. Doktor demiş: "Sen taşı al yerine götür yoksa başka türlü uyuyamazsın." Rum dönmüş doktordan, gelmiş köyüne. Almış taşı, götürmüş tekkeden çıkardığı yere. Daha âlâ daha güzel koymuş ve mezarı da biraz öteberi gömmüş.


Fakat bugünkü tekke tabi eskisine nazaran harabe durumda. Tekke denecek yanı yok yani.


(Abdürrahim Dede, Batı Trakya Türk Folkloru, 1978)
Derleme Yeri: Sünnetçiköy-îskeçe

Kişi' Fahreddin Ağa Raif

Yaşı: 74


Batı Trakya Online'ın haberine göre Balkanlarda Kültürel Soykırım yapıldığı ve Kütüklü Tekke bunlardan sadece biri


Kütüklü Tekke kiliseye çevrilmek isteniyor!


Yenice Belediyesi’ne bağlı Gereviz (Selino) köyünde bir tarla içinde bulunan tarihî bir yapıdır. Yapı iki bölümden ve iki kubbeden oluşmaktadır. Ana kubbenin altında bir yatır bulunmaktadır. Kitabesi tahrip edilerek ortadan kaldırılmıştır. 15. yy ait olan eserin içi kiliseye benzetilmeye çalışıyor. Zaman zaman kiliseye ait unsurlardan temizlense de, fanatik Yunan çevreler tarafından ısrarla tekrar bu unsurlar yerleştirilmektedir. Türbe’nin içinde ikonalar, ve onların anısına yakılan mumlar ile İncil yer almaktadır.

1 okur dedi ki:

cananhanım dedi ki...

Adam da ilginçmiş ha. İlk gece gördün bi rüya, hadi o gece götürmedin ertesi geceden sonra götür bari. Öldü heralde diye düşünmüştüm, neyse ki taşı gediğine koymuş yeniden.

Yorum Gönder