Geçmişden Günümüze Gelen Efsaneler, Destanlar, Söylenceler, Mitoloji, Hikayeler, Masallar , Türk folklorik motifler, şehirlerin efsaneleri,öyküleri

Beş Oğul Efsanesi

| Perşembe, Ekim 30
Azav, Kızıl, Eymenbet köylerinin bulunduğu yere ilk olarak Azav, Kızıl, Eymenbet adlı kişiler gelip yerleşmişler. Onların üçü de kardeş imiş. En büyükleri ihtiyar Azav imiş.

Yıllar geçince ihtiyar Azav, oğullarına mal verip ayırmış. Bir oğlu Beş oğul köyüne gelip yerleşmiş. Köyde o dönemlerde henüz Beş oğul adını almamış imiş. Bu olay, köyün Beş oğul almasına neden olmuş.

Azav’ın oğlu yılkı beslemiş. O, hayvanlarını gece gündüz bozkırda tutarmış. Sabah kalktığında bir aygırı kan ter içinde dönmüş imiş. “Gece insan biniyor herhalde”
diye düşünmüş.

Bir gün atın sırtına yapışkan sürmüş. Sabah kalkıp baksa ki, atın üstünde güzel bir
şüreli kızı oturuyor, derler. Kızı kendisine alır. Onların arka arkaya beş oğlu olur.

Hamam yaktıkları günlerde kadın, her zaman kocasından önce gider bir başına yıkanırmış, kocasına hamama girmeden önce ses etmesini söylermiş.

Böyle bir günde kocası: “Bu bir başına ne yapar ki”deyip ses çıkarmadan hamama girmiş. Girse, kadını tepe kapısını alıp başına bakıp duruyormuş, derler.
Kocasını görmüş de yıkılıp ölmüş. Adam, beş oğlu ile kalakalmış.
Oğlanların beşi de büyümüş. Köye Bişul (Beş oğul) adını vermişler.

0 okur dedi ki:

Yorum Gönder