Geçmişden Günümüze Gelen Efsaneler, Destanlar, Söylenceler, Mitoloji, Hikayeler, Masallar , Türk folklorik motifler, şehirlerin efsaneleri,öyküleri

Göç Efsanesi - Batı Trakya Efsaneleri

| Cuma, Ekim 24
Bizim köy, dedelerimizden, babalarımızdan işittiğimize göre çok eskilerden kalma. Hatta işte cami beşyüz, beşyüz elli senelik cami. Kitabesinde sekizyüz altmışüçte yapılmış diye yazıyor. Cami yapılmazdan önce buraya iki kişi gelmiş. Ama nereden gelmişler, Anadolu'dan mı gelmişler, yabancı iki tane insan gelmiş. Birisinin ismi Yunukoğluymuş, diğerinin ismi de Ummanoğluymuş.

Bu Umman'la Yunuk bu köye birer kulübe yapmışlar. Başlamışlar burada düzce yerleri kazmağa, ekmeğe. Birkaç koyun, keçi edinmişler, sığır edinmişler. Epey sene tabi geçmiş, iki koyun derken üç olmuşlar, dört olmuşlar... Hayvanlar çağırkeydin insanlar da çoğalmış... On hane olmuşlar. O zaman bu cami yokmuş... Cami olmazdan önce bütün insanlar,, buralarda yaşayan bütün insanlar giderlermiş Sanyere. Sarıyer Camisine. Cuma namazına. Ama Sarıyer Soğucaktan aşağı yukarı ayakta tabi, veyahut katırlan, balkan yolu, en azından beş altı saat uzaklığında. Neyse köy çoğalınca, demişler. "Burya bir cami yapalım. Cami yapmışlar ve bugün de cami halen çok güzel, büyük bir cami. İkiyüz üçyüz kişiya alabilir içine rahatlıkla. Gördün. Velhasıl bizim köy büyümüş. Buraları barındıramaz olmuş insanları. Kaçmışlar burdan üç beş hane yukarı bir düzle gitmişler. Orda bir köy kurmuşlar. Sonra yavaş yavaş elli hane olmuş onlar da... Tekrar bizim köy çoğalmış... Çoğalınca Yukarı Soğucağı kurmuşlar... Orası da 40 hane olmuş. Orası da barındıramamış. Tekrar birkaç hane kalkmış gitmiş Karaoğlana. Karacalara... Karaoğlan, Karacalar köyünü kurmuşlar... Gene olmamış... Soğucak büyümüş... Kalkmışlar otdan, gitmişler Sinikovayı kurmuşlar. Sinikova bugün dörtyüz hanelik köy... İşte böyle bütün balkan köyleri hep buradan gitme, bizim köyden... Seneler geçmiş biz de bütün balkanları böylece kaplamışız...

Derleme yeri: Soğucakköyü Gümülcine
Anlatan: Mümin AHosman Yaşı: 81

Kaynak:
(Abdürrahim Dede, Ban Trakya Türk Folkloru 1978).

0 okur dedi ki:

Yorum Gönder