Geçmişden Günümüze Gelen Efsaneler, Destanlar, Söylenceler, Mitoloji, Hikayeler, Masallar , Türk folklorik motifler, şehirlerin efsaneleri,öyküleri

HAYDUTLAR MAĞARASI KIZILTAŞ EFSANESİ

| Pazartesi, Ekim 20


Uzun kış akşamlan yel bacada ıslık çaldığında, kudurmuş deniz gibi gürültü çıkardığında Tatarlar ocak başına oturup, yaşlıların Kırım'ın son yiğidi hakkındaki hikâyesini dinlemeyi çok severler. Hiçbir zaman ezilenlerin ve yoksulların canını yakmayan Alim ile Kırım'ın dağlan bile gururlanmışlar. Zenginler Alim'den şimşekten korkar gibi korkmuşlar. Bütün vilâyette sadece bir adam, Alimle görüşmek istediği için onu araştırmış. O, Karasubazar'ın eski idarecisi imiş. Söylediklerine göre, onun yumruğu terazi gramlıklarından da ağır imiş. Onun keskin bakışından yerin altına saklanarak bile kurtulmak mümkün değilmiş.

Kırım durmadan o konuda, yalnız Alim hakkında yedi yıl boyunca konuşmuş. Bu yıllar içinde, Alim yedi kere nöbetçilerin eline geçmiş ve yedi kere zincirleri kopararak, Taraktaş dağlanna, Nogay çöllerine kaçmış. Gençliğin tamamı Alim'in dostuymuş. Halk gece gündüz Allah'ın adını anıp, Alim'i belâdan korumasını isteyerek namaz kılmış. Fakat, Alim'in başı üstünde kara bulutlar asılı duruyormuş. Aksakallı yaşlılar seslerini çıkarmasalar bile bunu biliyorlarmış.

O yıl, Kırım'da görülmemiş bir soğuk olmuş. Fakirler çok sıkıntı çekmişler ama bu zenginler için de iyi olmamış. Çünkü yol boyunca Alim yaptığı baskınlarla hiç birine aman vermemiş

Alim'i değişik'ferlerde görüyorlarmış. O, şehirlerde ortaya çıkıyor, hatta Karasubazar'ın idarecisine giderek Alim'i ele geçirmek için yardım bile teklif etmiş. O zaman idareci Alim'e:
Alim benim elime geçerse, sana yüz onluk demiş. Alim ona gülerek, işte Alim senin eline kendi geldi, fakat sen onu tutamadın der ve hemen pencereden sıçrayarak atına binip şehirden çıkıp gitmiş. Ardından atlılar kovalamış, yetişememişler.

Alim'in beyaz atında üç burun deliği varmış ve o durmadan üç gün üç gece koşabilirmiş.


Dikkat
(Çok uzun olan hikaye, efsane ve destanlarımızı bundan sonra word belgesine koyarak sizlere sunacağım HAYDUTLAR MAĞARASI KIZILTAŞ EFSANESİ devamını buradan (açılan dosyayı PC'nize kaydediniz) okuyabilirsiniz. Hem kırımca Hem Türkçe olarak.) (dosyayı indiremiyorsanız bildiriniz)


AYDAMAQLAR QOBASI OJZIL-TAŞ EFSANESİ
(kırımca)

Uzun qış aqşamları bacadan yel sızğırğanda, quturğan deniz kibi ökürgende, tatarlar ocaq başmda oturıp, Qnmmn sonki yigiti aqqmda, qartlarnın ikâyesini dinlemeğe pek seveler. İç bir vaqıt ezilgenlerinin ve yoqsullarnm canını ağırtmağan Alim içün, Qnmnm dağlan bile ğururlanğanlar. Baylar Alimden, yaşından qorqan kibi, qorqqanlar.Bütün guberniyada Alimnen körüşmek istep, om yalınız bir adam araştırğan. O Qarasuvbazarımn eski kayası eken. Aytqanlanna köre, onıfi yumruğı teraze funtluqlarmdan da ağır eken. Onıfi keskin baqışından yer tübüne saqlanıp bile, qurtulmaq mümkün değil eken.
Qnm toqtamadan o aqta, yalınız Alim aqqında yedi yıl laf etken. Bu yıllar içinde, Alim yedi kere qaravullar qoluna tuşken ve yedi kere buğavlarnı qopararaq, Taraqtaş dağlanna, noğay çöllerine qaçqan. Bütün yaşlıq Alimge dost eken. Xalq gecekündüz allanın adını anıp, Alimni belâdan saqlamasını istep, namaz qılğanlar. Lâkin, Alimnin başı üstünde qara bulutlar asılı tura ekenler. Aq saqallı qartlar tmıp tursalar da, bum bile ekenler.
Şu yılı, Qrımda körülmegen suvuq olğan.Faqırlar çekişken, lâkin zenginlerge de aruv olmağan,çünki yollarJ bovUt Alimnin basamlarından iç birevi aman körmegenler.
Alimni çeşit yerlerde köre ekenler. O şeerlerde peyda ola ve atta Qarasuvbazar kayasına barıp, Alimni elge bermek içün, öz yardımını bile teklif etken. Bu vaqıt kaya Alimge:
Alim menim elimde olsa, sana yüz onluq, değen. Alim onı külerek: Mına, Alim senin qolufia özü keldi, lâkin sen om tutıp olamadın, dey ve aman pencereden sıçrayaraq, atma minip, şeerden çıqıp ketken. Artından atlılar quvğan, yetalmağanlar.
ketken. Artından atlılar quvğan, yetalmağanlar.
Alimnin beyaz atma üç tanav oîıp, o toqtamadan uç kün, uç gece çapa bile eken.


(Çok uzun olan hikaye, efsane ve destanlarımızı bundan sonra word belgesine koyarak sizlere sunacağım AYDAMAQLAR QOBASI OJZILTAŞ EFSANESİ devamını buradan (açılan dosyayı PC'nize kaydediniz) okuyabilirsiniz. Hem kırımca Hem Türkçe olarak. ) (dosyayı indiremiyorsanız bildiriniz)

0 okur dedi ki:

Yorum Gönder