Geçmişden Günümüze Gelen Efsaneler, Destanlar, Söylenceler, Mitoloji, Hikayeler, Masallar , Türk folklorik motifler, şehirlerin efsaneleri,öyküleri

Bayatlı Adı ve Anagöl Efsanesi - Batı Trakya Efsaneleri

| Cuma, Ekim 24
BAYATLININ ADI İLE İLGİLİ RİVAYETLER

Pagurya köyünün eski adı olan Bayatlı kelimesi ile ilgili olarak iki rivayet dolaşmaktadır.

"Bunlardan birincisi: güya bundan 250 300 yıl önce iyi cins atlan ile meşhur bir boy. Buralara gelip yerleşmiş ve bunlar (Bir boyatlı) denmiş. Kelime, zamanla (Boyatlı) şekline girmiş. Daha sonra da şimdiki söyleniş şeklini almış ve (Bayatlı) olmuştur.

Diğer rivayete göre ise, köyün biraz güneyindeki bir bölgede yıllarca süren savaşlar olmuş. Her iki taraf ta büyük kayıplar vermiş. Taraflardan birinin komutanı:

Bu iş artık çok bayatladı demiş. İşte o zamandan beri de köyün adı (Bayatlı) kalmış." (Nokta Iskeçe Gazetesi)

ANAGÖL EFSANESİ

Bayatlı'nın güneydoğu tarafına bakan kısmından, Kurşunluk denizine doğru bir yol gider. Bu yolun kenarında sazlarla örtülü çevrili bir göl vardır. Bu göle "Ana Göl"derler. Balığı ve ördekleri çok boldur. Eskiden bu gölün kenarında, her sene "Tekke kurulurdu. Kurbanlar kesilir, pilavlar pişer, ayranlar içilirdi. Bütün ahali hayvanlarıyla, kağnılarıyla varsa traktörleriyle oraya akın ederlerdi. Herkes o gün adağını kurban eder dualar okurdu. Hatta benim oğlum küçükken çok sık hastalanırdı da, annesi bu tekkeye bir adak adamıştı. Oğlum 14 yaşına basınca beraberce Tekkeye gidip kocaman bir koç kurban etmiştik. Tabii o zamanlar artık "Tekke" kurulmuyordu.

Yine bu yerlerde, eskilerin anlatmasına göre şöyle bir olay olmuştur: Bu civarlarda (köy ile göl arası bir yerde) günün birinde iki gelin alayı karşılaşırlar. Tabii o zaman böyle taksiler, otobüsler yok. arabalar, atlar bir çoğu da yayan giderdi alaylarda,iki gelin alayının karşılaşması ise çok kötü bir alametti. Böylece iki alay birbirine girmiş ve kopan kavgada çok kan dökülmüştür. Bu arada iki taze gelin de ölür. O yüzden buralar uğursuz sayılmıştır.

Nokta, S: 21, 7.10.1988, Iskeçe
Derleyen: Abdurrahim Dede

0 okur dedi ki:

Yorum Gönder