Geçmişden Günümüze Gelen Efsaneler, Destanlar, Söylenceler, Mitoloji, Hikayeler, Masallar , Türk folklorik motifler, şehirlerin efsaneleri,öyküleri

Mustafa Paşa Camii Efsanesi - Türk Dünyası Efsaneleri

| Perşembe, Kasım 6
Bak çocuğum dilmi isteysin bilesin, süleyem. Ama bak ben çok bilmem. Fakat birkaç rivayet sülerım. Mustafa Paşa Camisi var, bilisin? Evet, bayırda. Kala altına, E bak, o cami çok imam değiştirmiştir.

niçin, soracan? E bak, cami yaptıricisi Mustafa Paşa, çok sert herifmiş. Cami yapılırken cemat çok beğenmiş, ama kimse "hayirli ugurli" dememiş. Çünki Mustafa Paşa has Türk dilimiş. Onun babasi Ristiyan imiş. E herkes gelmiş geçmiş, hem hayran kalmiş. Ey ama kimse masalla dememiş. Belki bazisi demiş ama kimbilir. Nasıl ise cami hazır olmiş, herkez beğenmiş, hem herkez demiş ki, büle güzel camiya
kuvetli imam lazım.

A yaphrici dedim, çok tetikli atam imiş. Onun için tâ bıılnıiş camiya güre imam elli imam değiştirmiş. Em o zamanlar dilimiş kolay imam bulunsun. E, bu beg, elli imam değiştirmiş, en sonda ellibirinci imam tutulmiş. Başka ne süleyem, var da
çok rivayetler ama sor başkalarına.

MUSTAFA PAŞA CAMİİ EFSANESİ - II

Ta ben da o camiyçin bir rivayet bilirim. Caminin giriş kapisi nice var, dilmi, o giriş kapisİ mermerle kaplıdır dilmi. Bütün kenarlar em kapının üstİ beyaz mermerlen kaplanmış, fakat sol taraftan emen iki buçuk metro yüksekliğinde valla fazla da demeyeni, demek iki buçuk metro yüksek bir kara parçe mermer var. İhtiyarların dediklerine güre, Mustafa Paşa çok yüksegimiş. E bu mermer korse onun yüksekliğinin dengiymiş.

Başka rivayetler de bilirim, gel başka gün sülerım, bilisin insan lazım sezinsin, yalan olmasın

Not:
Üsküp'den derlenmiştir

0 okur dedi ki:

Yorum Gönder