Geçmişden Günümüze Gelen Efsaneler, Destanlar, Söylenceler, Mitoloji, Hikayeler, Masallar , Türk folklorik motifler, şehirlerin efsaneleri,öyküleri

Ateşsiz Kaynayan Kazan - Tatar Halk Edebiyatı

| Pazar, Kasım 2
Tatar Halk Edebiyatı Kazan Şehri Adının söylencesi

Ateşsiz Kaynayan Kazan

Aksak Timur, Büler şehrini almaya gelmiş. Bunun için uzun zaman savaşmış. Ne kadar savaşsa da alamamış.
Bundan sonra o, dilenci kılığına girip, Büler'de bir ihtiyar kadının evine girmiş. Kadın kız kısmı çok konuşur, bu hatun Aksak Timur'u tanıyamayıp konuşmuş:

- İşte, demiş, Aksak Timur Han bizim şehri almak istiyor. O şehri, güvercinlerin ayağına ateş bağlayıp gönderirse alır ancak.

Aksak Timur'a da bu gerekmiş. Bunu işitince çok sevinmiş. İhtiyar kadına bütün eşyalarını toplayıp Büler'den gitmesini söylemiş ve şöyle demiş:

- Nerede altına ateş yakmadan, kazan altında ateş tutuşsa, orada dur, yerleş.
Kocakarı bunun dediklerini yapmış, bir kazanla bütün eşyalarını alıp Büler'den çıkıp gitmiş. Bir yere varıp kazanını koymuş, altına ateş yakmadan, kendiliğinden ateş yanmış. Kocakarı orada yerleşmiş. Onun yanına başka insanlar da gelip yerleşmiş. Böylece Kazan şehri "Kazan" ismiyle anılmış.

Bir Başka Söylence de

Bir zamanlar Han, kale kurmak istemiş. "Nerede kale kuralım? diye insanlarla istişare etmiş. Birisi şöyle demiş:

- Arabaya bir kazan koyalım. Kazana su dolduralım. Altına ateş yakalım. Kazan nerede kaynamaya başlarsa, orada kale kurarız.

Öyle yapmışlar. Kazan, şimdiki Kazan şehrinin olduğu yerde kaynamaya başlamış. Orada kale kurmuşlar.0 okur dedi ki:

Yorum Gönder