Geçmişden Günümüze Gelen Efsaneler, Destanlar, Söylenceler, Mitoloji, Hikayeler, Masallar , Türk folklorik motifler, şehirlerin efsaneleri,öyküleri

Alp İnsanların Efsanesi

| Pazartesi, Kasım 3
Alp Dağı Efsanesi

Eski zamanlarda bir ihtiyar adam ile bir nine varmış. Bunların bir de oğulları varmış. Oğulları kıra gitmiş, bunlar karı koca konuşuyorlarmış:
- Yel idim, fırtına idim, yedi günde bir iç don dikip bitirdim, demiş nine. Böyle konuşurlarken oğullan kırdan dönmüş. Bir cebine bir adam ile atını sokmuş, bir cebine arabalarını, sabanlarını doldurup gelmiş.
- Baba, bakın Bir kurt buldum, yeri yırtıp yürüyordu, diyerek bunlara cebindekileri göstermiş.
- Oğlum, nereden aldın, git yerine koy. Bu kurt değil, böyle ufak kavimler çıkmış. Biz iri nesilleriz, artık soyumuz tükeniyor, demiş.
Oğlan bunları cebine doldurup bulduğu yere bırakmış. Bizim köyün yakınlarında Saikan Köyik vadisi dediğimiz bir yer var. Orada Alp dağı var. Şu vadinin boyuna koymuş bu. O vadi pek derin, pek güzeldir. Hâlâ da mevcuttur. Şimdi kolhozun sürüsü orada yayılıyor. Eskiden koca koca demetler yapar, ot biçer, çilekler toplar idik. Yirminci otuzuncu yıllarda yer çilekleri çok olurdu orada; biz küçükken.
O oğlan dönerken Saikan Küyik vadisinde oturmuş, iki ayağındaki çarıklarını çıkarıp içindeki topraklan temizlemiş. Bu toprak hâlâ mevcut. Biz onlara, Alp dağı diyoruz. Birisi yuvarlakça, yumru, eşarp gibi, büyüktür. Birisi ise Saikan Küyik vadisine yakın, apaçık görünüp duruyorlar.


Alp İnsanlar

Onlar karagayıkadar uzunmuşlar.
Bir kişi at ile çift sürüyormuş. Alp insanlardan biri onu cebine koyup, götürüp babasına göstermiş. Babası:
- Ey yavrucuğum! Nereden aldınsa, götür oraya koy. Artık biz yok olacağız, bizden sonra burada böyle kullar çıkacaklar, ömür sürecekler, kıyamet gününe kadar, demiş.
Oğlu götürüp koymuş. Karagayları, uzun uzun ağaçlan atlayıp gidiyormuş, ot gibi.
Eskiden böyle insanlar yaşamış.


Alp Dede


Eski zamanlarde Alp Dede diye biri varmış. Bu çift sürerken Tanrı, Alp'e çift süren bir insanı göstermiş. Alp Dedenin anası sağ imiş. Bu insanı sabanı ve atlarıyla birlikte cebine koyup getirip anasına göstermiş. Anası bunu görünce:
- Oğlum, git nedereden aldıysan oraya koy, bizden sonra dünyaya gelecek insanlar bunlar. Bunlar fırında ekmek pişirirler, rızıklarını böyle hazırlarlar, demiş. Alp Dede, çiftçiyi götürüp yerine koymuş. O çiftçi daha sonra kaybolmuş. Alp Dede Ademden doğmaymış.

0 okur dedi ki:

Yorum Gönder