Geçmişden Günümüze Gelen Efsaneler, Destanlar, Söylenceler, Mitoloji, Hikayeler, Masallar , Türk folklorik motifler, şehirlerin efsaneleri,öyküleri

LARNAKA (iSKELE) TUZ GÖLÜ EFSANESi

| Pazar, Eylül 14
Efsaneye göre “Alyki” olarak bilinen şimdiki Tuz Gölü’nün bulunduğu yerde, çok eskiden kötü ve cimri bir kocakarıya (yaşlı bir kadına) ait verimli büyük bir bağlık varmış.

Birgün yaşlı bir derviş Larnaka’nın dışındaki Tuz İskelesi’ne yakın bir yerden Kıbrıs’a ayak basmış. Hala ultan’a doğru giderken yolunun üzerindeki bu bağı görmüş. Bağın yanındaki kulübede çıkrıkla iplik saran yaşlı bir kadın oturmaktaymış.

Çok susayıp acıktığından yaşlı kadından bir salkım üzüm istemiş. Ancak yaşlı kadın da ona üzüm vermemek için “Bu yılbağım kurudu hiç üzüm vermedi.” diyerek yalan söylemiş. Kadının bu hareketine kızan derviş, tekkeye taraf yürürken ona “İnşallah duzunan buz olasın! Gelip geçen seni taşlasın da hayır yüzü görmeyesin!” diye beddua etmiş. Yaşlı kadın o anda elindeki çıkrıkla taş kesilmiş, bağ ise tuz gölüne dönüşmüş.

Yakın geçmişimizde Hala Sultan Tekkesi’ni ziyaretedenlerin yoldan geçerken taş kesilen bu kocakarıyı taşlamaları adettendir.

( Tuncer Bağışkan, 1997 Halk Bilimi Dergisi Ocak-Aralık, 44-52. “Kıbrıs Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ”)
Dr Aziz Ayva'nın çalışmasından (pdf) alıntıdır.

0 okur dedi ki:

Yorum Gönder