Geçmişden Günümüze Gelen Efsaneler, Destanlar, Söylenceler, Mitoloji, Hikayeler, Masallar , Türk folklorik motifler, şehirlerin efsaneleri,öyküleri

Molla Ahmed Türküsü ve Hikayesi

| Çarşamba, Şubat 20
Molla Ahmed Aslen Babadağ'lıdır. Genç, yiğit, yakışıklı bir delikanlıdır.Bir gün ailesine küser tutar alır başını gider. Şuhut ilçesine varır. Güçlülüğü ve cesaretinden ötürü delikanlılar arasında kendini hemen sevdirir. Efeler alayının başı olur.Sesinin güzelliğinden dolayıda müezzinlik yapar ara sıra.Bu yüzdende kendisine Molla lakap'ını takarlar. Molla Ahmet aynı zamanda kasabada kahvecidir. Kasabanın zenginlerinden birinin kızı Molla Ahmed'e tutulur. Molla Ahmed'de bu kızı sever.

"Macar" lakaplı namert de kıza tutkundur. Arkadaşlarıyla birlikte Molla Ahmet'i bir kır alemine davet ederler. Mola Ahmet iyi yüreklidir, arkadaş'larının namert çıkacaklarına hiç ihtimal vermez. Kısa bir eğlenceden sonra ansızın Ahmet'i kıskıvrak bağlarlar. Hiç acımasız elini, kolunu , bacağını parça parça edip sazlığın oraya bırakarak uzaklaşırlar.

Köpekleri ağızlarında et parçalarıyla dolaştıklarını gören köylüler Molla Ahmet'i çoraplarından tanırlar. Suçlular yakalanır adalete teslim edilirler. Molla Ahmed'in Öldürülüşü halk içinde nefretle anılır. Molla Ahmed Türküsünde herşey bütün inceliğiyle dile getirilmiştir.


Molla Ahmed Türküsü

Anne beni kırk pınarda kestiler,
Cepken'imi saz dalına astılar.
Anam babam benden umut kestiler.
Dalgın uykulardan uyan Ahmed'im

Yağlı kamalara dayan Ahmed'im
Yakuboğlu kamaları yağlıyor,
Neslihan kız siyim siyim ağlıyor,
Katil Macar kollarımı bağlıyor.

Kuş gibi meydanlarda dönen Ahmed'im
Neslihan yoluma ölen Ahmed'im.
Bir incecik yol gidiyor Bazlar'a,
Ilgıt ılgıt kanım aktı sazlara,

Selam söylen anam ile kızlara.
Dalgın uykulardan uyanamadım,
Yağlı kamalara dayanamadım.
Biçildi mi Seydi köy'ün çayırı,

Kadir MEVLA'm canı candan ayırı,
Hiç kalmamış Neslihan'ın hayırı
Koç gibi meydanlarda dönen Ahmed'im
Dostlar düşman imiş ben bilemedim.

Türkünün Hikayesini hazırlayan Ayşegül Göktepe

4 okur dedi ki:

Geyik Mühendisi dedi ki...

eğer sevdiğim, ölümüme sebep olacaksa, güzel bir jesttir ölüm benim için...

majik dedi ki...

kendi dediğine kendinde inanmıyorsun bu devirde sevgi ve ölüm 2 farklı kutup sevgi için ölüm efsanelerde kaldı

okyanustaki rüzgar dedi ki...

Aşk iki kişi yaşanmıyor artık..

istemese de insan oImuyor işte.

Birgül dedi ki...

İnsanın sevdiği için ölmesi onaylamadığım birşey.Ki artık aşk meşk sahte olarak yaşanıyor.
Herşey efsanelerde kaldı..
Bu türküyü ve hikayesinide ilk defa duydum(okudum)..

Ama eski türküler hep bir anlam ifade edermiş.Şimdikiler gibi üfürkten tayyare değil yani..

Yorum Gönder