Geçmişden Günümüze Gelen Efsaneler, Destanlar, Söylenceler, Mitoloji, Hikayeler, Masallar , Türk folklorik motifler, şehirlerin efsaneleri,öyküleri

İzmir Adı

| Cuma, Ocak 18
izmir'in Adı
1-Bir zamanlar, Anadolu’yu kasıp kavuran, baskınlar yapan, şehirleri yağma ederek tüm erkekleri kılıçtan geçiren bir “Amazonlar Çetesi” varmış. Bunlar, erkeklerin egemenliğinden kurtulmak için, onlara isyan eden savaşçı kadınlarmış.
Dal gibi vücutlu Amazonlar, atlara çıplak biner, oklarının yaylarını daha iyi çekebilmek için sağ göğüslerini kestirirlermiş!.. bundan dolayı, kendilerine “memesiz” anlamına gelen Amazon adı verilmiş.
Esir ettikleri erkekleri köle gibi, ağır hizmetlerde kullanır, bir süre sonra da zevk için öldürürlermiş..
İste böyle bir Amazonlar Çetesi, bir gün Ege sahillerinde dörtnal at koştururken İzmir körfezi kıyılarına gelmiş. Burayı çok beğenerek bir şehir kurmaya karar vermişler.
Başkanlarının adı Zmirna olduğu için, yeni kurdukları şehre de Zmirna adını vermişler. Bu ad, zamanla “İzmir” olmuş…
2-Mitoloji, İzmir adını bu efsaneye bağlar. Bazıları da İzmir adını, babası krala âşık olan, bu yüzden de ilâhlar tarafından mersin ağacı şekline getirilen “Zmirna= Smirna” adlı genç ve güzel bir kızın hayat hikâyesiyle birleştirir. Her iki efsanede de, İzmir’in eski adını “Smirna” olduğu üzerinde karar kılar…
3-İskender’in At Başı
Gerçekten de İzmir’in eski adı, Smirna’dır. Tarihçiler, İzmir’in Efesliler tarafından milâttan bin yıl önce kurulduğunu, eski İzmir’in bugünkü Bornova ile Bayraklı arasında olduğunu söylerler. İzmir, ikinci defa, bugünkü yerinde Büyük İskender tarafından kurulmuş. Hikâye edildiğine göre, rüyasında İskender’e:
- Sabahleyin kalk, atının başı hizasında bir şehir kur!… Demişler…
O da sabahleyin kalkmış, atına atlamış, onun istediği yöne dörtnal sürmüş, at koşa koşa İzmir körfezine gelerek orada durmuş. İzmir şehri burada kurulmuş.
Bazıları derler ki, İzmir körfezi bir at başına benzediği için İskender, burayı seçmiş ve şehrini kurmuş.
4-İzmir körfezinin güneyindeki tepeye Kadifekale Tepesi, eski adı ile Pagos Dağı denir. Eskiden kalenin giriş kapısı üzerinde, şehrin Amazonlar tarafından kurulduğunu ifade eden Amazon Smirna’ya ait, mermerden bir kadın heykeli varmış. Türkler, buna Saba Melikesi Kaydafa adını vermişler. Kaleye de Kaydafa Kalesi demişler. Bu isim zamanla Kadifekale olmuş. Efsaneye göre, Saba Melikesi Kaydafa, adamlarını toplamış:
Adamlar, dünyayı gezmiş, dolaşmış, sonunda, Kadifekale’nin bulunduğu tepede karar kılmışlar. Bir de kale yaparak şehirlerini kurmuşlar. Saba Melikesi Kaydafa, kırk gemisiyle Yemen’den kalkmış, İzmir körfezine gelmiş. Gerçekten de manzaraya doyum olmuyormuş. Burayı çok beğenen Kaydafa, kaledeki şehre yerleşmiş ve ömrünün sonuna kadar mutluluk içinde yasamış.

4 okur dedi ki:

Adsız dedi ki...

saolun walla yawf sayenizde hiç boş kalmıoss.. sadece sis deilde öğretmen lerde war işin için de öğretmenler saolsun hiş canım sıkılmıo odew olduqu zmn yawff...


;) off anam offf..

Cananhanım dedi ki...

Aaa İzmir efsanemiz varmış meğerse :)

Adsız dedi ki...

arkadaş hakkaten müthiş bir bilgi nerden buldun bunu saolasın verdiğin için:)

özgür dedi ki...

süper miş :D

Yorum Gönder