Geçmişden Günümüze Gelen Efsaneler, Destanlar, Söylenceler, Mitoloji, Hikayeler, Masallar , Türk folklorik motifler, şehirlerin efsaneleri,öyküleri

Dülük Baba ve Yavuz Sultan Selim

| Çarşamba, Ocak 30
Gaziantep, önceleri şehrin 12 kilometre kuzeyindeki Dülük Köyü'nün bulunduğu yerde imiş. Burada "Dolika" adında büyük, güzel bir şehir varmış. Bugün hala bu çevrede Dolika şehrinin kalıntıları görülür.
Dülük Köyü'nün az ötesindeki tepeler üzerinde "Dülük Baba" diye anılan küçük bir türbe vardır. Söylentilere göre Yavuz Sultan Selim, Mısır seferi sırasında buradan geçerken, yolunu Dülük Baba adında, herkesin saydığı ve sevdiği yaşlı bir derviş keser.
Padişaha:
- Sana müjdelerim ki, Recep ayının 26. Günü zafer senindir. Haydi, durma, yolun, bahtın gibi açık olsun, der!

Padişah, yaşlı dervişe teşekkür ederek kim olduğunu sorar.

Derviş söyle cevap verir:
- Fâni âlemin bir yolcusuyum! Menzilime ulaştım. Hakka tapulandım. Beni sorma, sen yoluna devam et!

Gerçekten de Yavuz, Derviş'in dediği ay ve gün Mercidâbık'ta büyük bir zafer kazanır, Mısır'ı fetheder. Sefer dönüşü, Dülük Köyü'ne ugradığı zaman adını bile bilmediği dervişi sorar:

- Öldü, buradan ayrıldığınız gün o da Hakka yürüdü. şu tepeye gömdük, cevabını verirler.

Yavuz, mezarını ziyaret eder, ve üzerinede türbe yaptırır.

0 okur dedi ki:

Yorum Gönder