Geçmişden Günümüze Gelen Efsaneler, Destanlar, Söylenceler, Mitoloji, Hikayeler, Masallar , Türk folklorik motifler, şehirlerin efsaneleri,öyküleri

Kral Tantalos Efsanesi

| Cumartesi, Mayıs 10
Kral Tantalos, efsanelere karışmış hayli karanlık kimliği olan bir İzmir ünlüsüdür. Frigya Kralı olduğu iddia edilen, ancak başka tarihi dönemlere de uyarlanan bu kralın, Eski İzmir (Smyrna) kent kalıntılarının daha üstünde, tepelerde anıt mezarı olduğu iddia edilmiştir.

Frigya Kralı Tantalos'un mezarı olduğu iddia edilen yerde gerçekten bir kral mezarı vardır. Ne yazık ki, Ord. Prof.Ekrem Akurgal'ın yıllarca süren tüm uyarılarına karşın bu mezar, gecekondu bölgesinde tahribe uğramış üzerine bir gecekondu inşa edilmiştir.

Eski İzmir'in tarihini ve kültürünü araştıranlarca ilk ele alınan Frigya Kralı olduğu iddia edilen "Tantalos" ile ismi etrafındaki söylencelerdir. M.Ö.800 yıllarında yaşadığı ileri sürülen
Tantalos, mitalojiye göre Baştanrı Zeos ile bir insan olan dilber Pluto'nun sevişmeleri sonucu doğmuştu.

Söylencelere göre İzmirli olan Kral Tantalos, Smyrna'dan Mağnesia'ya (Manisa) doğru uzanan, Sipilos dağında Frigya halkı ile birlikte yaşar ve Batı Anadolu'ya yayılmış devletini yönetirdi.

0 okur dedi ki:

Yorum Gönder