Geçmişden Günümüze Gelen Efsaneler, Destanlar, Söylenceler, Mitoloji, Hikayeler, Masallar , Türk folklorik motifler, şehirlerin efsaneleri,öyküleri

Abdülhamit Han ve Filistin, Girit Adasının Yunanistan'a Satılması Teklifi

| Cumartesi, Mart 15
Herlz, Sultan Abdülhamit'le görüşebilmek umuduyla İstanbul'a gelmiştir. Bunun için aracılara ihtiyacı vardır. Dersaadet'teki Avusturya-Macaristan Sefiri Newlinskiy'i bu iş için uygun bulur ve Padişah'la görüşebilmek için tavassutunu ister.

Newlinski,Herlz'in tekliflerini SultanAbdülhamit'e iletir

Herlz,in Newlinski kanalıyla Padişah'a yaptığı teklifte,

Filistin'de Yahudilere verilecek bir miktar arazi karşılığında
Osmanlı Devleti'nin borçlarının ödenmesi, Avrupa basınının Osmanlı Devleti ve Sultan Abdülhamit aleyhine yaptığı neşriyatın durdurulmasını, Ermeniler'in pasivize edilmesini garanti etmiştir. Herlz'in bu iş için gözden çıkardığı para 20 milyon altın civarındadır.

Abdülhamithan'ın bu teklife cevabı şöyle olmuştur

Ona söyle, bu meselede ikinci bir adım atmasın. Ben bir karış dahi olsa toprak satamam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim bu imparatorluğu kanlarını dökerek kazanmışlar ve yine kanlarıyla mahsuldar kılmışlardır. O bizden ayrılıp uzaklaşmadan tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye ve Filistin Alaylarımın efradı birer birer Plevne'de şehit düşmüşlerdir. Bir tanesi dahi geri dönmemek üzere hepsi muharebe meydanında kalmışlardır. Türk İmparatorluğu bana ait değildir, Türk Milletinindir. Ben onun hiçbir parçasını veremem. Bırakalım Yahudiler milyarlarını saklasınlar. Benim İmparatorluğum parçalandığı zaman onlar Filistin'i hiç karşılıksız ele geçirebilirler. Fakat yalnız bizim cesetlerimiz taksim edilebilir. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade edemem.”

Bir yıl sonra ilk Siyonist Kongresi (WZO) Basel'de toplandı. Herlz, hatıra defterine şunları yazmıştı: “Ben Basel'de Yahudi Devletini kurdum. Eğer şimdi bunu bağırarak söylesem herkes gülecektir. Belki 5 yıl içinde, ama 50 yıl içinde mutlaka herkes bunun doğru olduğunu görecektir.

Bu tarihden 50 yıl sonra Birleşmiş Milletler kanalıyla Filistin'de İsrail Devleti kuruldu.


Avusturyalı gazeteci Theodore Herzl, modern Siyonist hareketin kurucusu ve babası olarak kabul edilmektedir 1895-1905

Ali Uğur'un Mavi Emperyalizm adlı kitabından (Çatı Yayıncılık, 0212 458 97 72)
alıntıdır
*****

Abdülaziz'in 1867'deki Paris seyahatinde III. Napolyon, Hariciye Nazırı Keçecizade Fuat Paşa ile sohbet ederken, Girit meselesine bir çare bulmak için paşaya, Girit'in Yunanistan'a satılmasını teklif eder ve adaya karşılık ne kadar para isteyebileceğini sorar!.. Paşa, şu zarif cevabı verir:

- Aldığımız fiyata veririz, haşmetmeap!...

Bazen Osmanlı padişahları hakkında ileri geri konuşanları duyduğum zaman sinir krizleri geçirecek gibi oluyorum. Kendi tarihini bilmeyen atasını tanımayan zavallı insanlar. Bizlerin Osmanlıyı dualarla anmamızın nedeni padişahlık istediğimizden değil Onların bu millete yaptıklarından dolayıdır keşke anlayabilseler Tarihini bilmeyen kendini ne kadar bilebilir ki2 okur dedi ki:

recephilmi dedi ki...

Çok haklısın 3K. Tarih bilimine vâkıf olmadan veya da işine gelmediği için bâzı olayları saptıran tarihçilere gıcık oluyorum.

Geyik Mühendisi dedi ki...

Bir de bu padişaha "kızıl sultan" diyorlar.. :))

Oysa çok zeki bir adam aslında Abdülhamit. Yaptığı politikalar ile ingiltere ile almanyayı birbirine düşürmesini iyi bilmiş. ama işte ingiliz parmağıyla inmiş tahttan.

Yorum Gönder